Birleşik Sümerbank çatısı altında birleştirilen; Bank Kapital, Egebank, Yaşarbank, Yurtbank, Ulusal Bank ve Sümer Bank öncelikle OYAK Bank’a devredilmiş, OYAK Bank’tan da Hisse Devir Sözleşmesi ile ING Bank’a devredilmiştir. Bu nedenle yeni bankanın külli halefiyetle sorumluluğu devam etmekte olduğundan; Egebank ve Yurtbank Off Shore bankalarında hesabı olan mudilerin  off shore hesaplarda kalan paraları dava açarak alınabilmektedir.
İmar Bankası ile ilgili olarak ise bir satış, devir söz konusu olmayıp yerinde iflas uygulandığı için Banka aleyhine yine dava açılabilecek olup tazmin dava sonucunda doğrudan doğruya bir külli halef tarafından gerçekleştirilemediğinden, İmar Bankası’nın alacak masasına başvuruda bulunabilme imkanı sağlanmaktadır. Güncel olarak bu alacak sırasının ağır işlediğini ön bilgilendirme olarak paylaşma gereğini özellikle belirtmek gerekmektedir.
Egebank Offshore ve Yurtbank Offshore hesap sahipleri, bu hesaplarda kalan paraları alabilmeleri için bir an önce dava yoluna başvurmaları gerekmektedir.
Tel.: +90 212 660 49 00
Av. Serhat Koca
KategoriOffshore
Yorumunuzu bırakın:

*

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.