Büromuz, yerli ve yabancı gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere, gayrimenkul sahiplerine, gayrimenkul hukukunda danışmanlık, ön araştırma, Tapu ve Sicil Müdürlüğü nezdinde temsil ve gerekli işlemlerin yapılması yönünde avukatlık ve danışmalık hizmeti ve Gayrimenkulün hukukuna ilişkin ihtilafların önlenmesine ilişkin önleyici avukatlık hizmeti ve gayrimenkul davalarında avukatlık hizmeti vermektedir.

Gayrimenkul alımı, satımı, kiralanması, gayrimenkulün tapu sicilinde ayni veya şahsi hak şerh işlemlerinin gerçekleştirilmesi, buna dair müzakerelerin yürütülmesi ve müvekkillerimizin yokluğunda kendilerini tam yetkiyle temsil edip, arzu edilen işlemlerin yapılmasını sağlamaktayız. 

 

Gayrimenkul Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetlerimiz

 • Taşınmaz alım ve satım işlemleri
 • Taşınmaz intikal işlemleri
 • Taşınmaz tapu sicilinde nüfus bilgilerinin düzeltilmesi işlemleri
 • Ayni ve şahsi hak şerh tesisi (oturma hakkı, intifa hakkı, ipotek tesisi gibi)
 • Kira sözleşmeleri
 • Tapu sicilinde hukuki durum araştırılması
 • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde danışmanlık ve temsil
 • Ortaklığın giderilmesi davaları (İzaleyi Şuyu)
 • Yabancıların taşınmaz edinimleri ve buna bağlı vatandaşlık işlemlerinin yapılması
 • Gayrimenkul Hukuku Konusunda Hukuki Danışmanlık
 • Gayrimenkullerle ilgili sözleşmelerin hazırlanması
 • İhtilaf önleyici hukuki danışmanlık
 • Gayrimenkul davalarında müvekkillerin temsili