Almanya’da yaşayan T.C. vatandaşlığına (veya Mavi Karta) sahip kişiler Alman mahkemelerine boşanma için başvurabilmekte ve Alman mahkemesinden boşanma kararı (Scheidungsbeschluss) almaktadırlar. Alman Mahkemesinin bu boşanmayı Türk Kanunu ya da Alman Kanununa göre gerçekleştirmesi mümkündür. Çünkü Avrupa Birliği’nde Haziran 2012’de yürürlüğe  giren “Boşanma ve Ayrılığa Uygulanacak Hukuk Alanında Güçlendirilmiş İşbirliğinin Uygulanmasına Dair Konsey Tüzüğü (ROM III Tüzüğü)”…

Türk Hukukunda, evli çiftlerin boşanabilmesi için belli şartların oluşması gerekmektedir. Bunlardan en başta geleni ve en çok başvurulanı “Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması”dır. Bu şartın içerisinde de önemli bir yeri olan anlaşmalı boşanma prosedürü bulunmaktadır. Ancak bu halde de sırf anlaşmış olma, kendiliğinden boşanma sonucunu sağlamamakta, yine de her iki eşin anlaşarak boşanabilmesi için birtakım şartlar…

Türk Medeni kanunu madde 166/I ye göre ‘’Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede temelden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.’’ demektedir. Buna göre evlilikte ortak yaşamı sürdürmede eşlerden beklenemeyecek derecede evlilik birliğinin sarsılması durumu var ise boşanma davası açılmasına sebep oluşmuş demektir. Boşanma sebebinin varlığı ya da yokluğu hâkim tarafından takdir…