Ticaret ve Şirketler Hukuku
Koca & Ersöz Hukuk Bürosu Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında yerli ve yabancı firmalara kurumsal danışmalık ve uyuşmazlık çözümleri konularında hizmet vermektedir.

Bilgi için tıklayınız.

Miras Hukuku ve Danışmanlık
Miras Hukuku ve miras konularında İstanbul ve Berlin Bürolarımız üzerinden Türkiye ve Almanya genelinde alanında uzman avukat ve danışman kadromuzla hizmet vermekteyiz.

Devamı için tıklayınız.

Bankacılık ve Off Shore Dava ve işlemleri 
Egebank A.Ş ve Yurtbank A.Ş kalan offshore hesaplar ve bu hesaplarla ilgili bilgi için +90 212 660 49 00 numarasından büromuzu arayabilirsiniz.

Devamı için tıklayınız.

İletişim Formu için buraya tıklayınız

Koca & Ersöz Hukuk Bürosu / Anwaltskanzlei İstanbul Beyoğlu ve Almanya’da Berlin ofislerinde faaliyet göstermektedir. Büromuzun kurucuları Avukat Melis Ersöz Koca, M.A. (İstanbul Barosu, Berlin Barosu) ve Avukat Serhat Koca’dır (İstanbul Barosu).

Büromuz özellikle uluslararası miras hukuku ve gayrimenkul hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır. Koca & Ersöz Hukuk Bürosu yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere Türkiye’de hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamak üzere Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Ticaret Hukuku, Marka Hukuku, Alacak ve icra takipleri konularında faaliyet göstermektedir.

Amacımız uzmanlık alanlarımız dâhilinde müvekkillerimizin tüm iş ve süreçlerinin, soru, sorun ve ihtilaflarının özelliklerini gözeterek hukuki çözümleri açık ve yalın şekilde tespit etmek ve bu çözümleri gerekli yer ve zamanda uygulamaktır.

Bu amacımızı gerçekleştirmek için, müvekkillerimizin yapısal ve sektörel özelliklerine göz önüne alarak çalışmaktayız. Uluslararası mesleki ve akademik katılım ve paylaşım çerçevesinde, İngilizce ve Almanca dillerinde mesleki düzeyde hizmet sağlayarak; çağdaş bir uygulamanın gerektirdiği en ileri ve verimli bilişim olanaklarını etkin olarak kullanmaktayız.

Mensubu olduğumuz akademik camiadaki bağlantılarımız aracılığı ile her alanda yetkili akademisyenlerden kolayca mütalaa ve danışmanlık almaktayız.

Büromuz İstanbul Alman Başkonsolosluğu Güven Avukatları Listesinde kayıtlı ve başta Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Hollanda olmak üzere Avrupa’nın birçok yerinde kooperasyon partnerleriyle işbirliği yapmaktayız.

Koca & Ersöz Hukuk Bürosu / Anwaltskanzlei

 • Avukat

  Avukat olmak için sadece hukuk fakültesini bitirmek ve staj yapıp baroya kaydolmak yetmez. Avukatlık öyle ağır sorumlulukları olan bir meslektir ki, bu sorumlulukları yerine getirmeyen bir kimse, mesleği avukatlık da olsa, avukat olamaz.

  “En iyi avukat”, “en ünlü avukat” lafla olunamaz. Avukat hem bilgili, hem sabırlı, hem vicdanlı, hem ahlaklı, hem de çalışkan olmak zorundadır. Ancak bu şekilde en iyi avukat olunabilir. Avukat bir çok zaman kişileri yönlendiren, bilgilendiren ve bu şekilde insanların hayatına dokunan kimsedir. Müvekkilleri bir çok zaman Avukatlarının kendileri adına karar vermesini, risk almasını isterler. Avukat mesleğini yaparken; taşıdığı bu ağır yükün bilincinde olmak ve buna uygun davranmak zorundadır. Bu bilinçte olmayan bir kimse iyi avukat olamaz. Roma zamanında avukatlık bir onur mesleğidir. Rönesans Avrupasında avukat; “yumuşak, sakin, Tanrı’dan korkan, hakikati ve adaleti seven kimse” olarak adlandırılır. Ortaçağ’da başka şehirlere giderek insanları savunan avukatlar, “adaletin gezici şövalyeleri” olarak betimlenir. Avukat yeminini namusu ve vicdanı üzerine eder. Esas ve asıl olan bu mesleği sonuna kadar bunun bilincinde yapmaktır.

  Gerçekten avukat olmak çok zor iştir.

 • Miras Avukatı

  Kısaca miras bir kişinin geride kalan mirasçılarına bıraktığı değerler bütünü olarak tanımlanabilir. Bu değerler; bankada kalan para, taşınır mallar veya taşınmazlar tapular, hisse senetleri, üçüncü kişilerden alacaklar olabileceği gibi, ölen kişinin borçları da mirasın içine girer. Bu değerlerin bütününe tereke denmektedir.

  Miras hukuku; miras payları, vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnamenin açılması, vasiyetnamenin iptali, mirasçılık belgesi, veraset ilamı işlemleri, mirasın paylaşımı, mirasın reddi, mirasın (terekenin) tespiti ve bunun gibi bir çok konuyu kapsar.

  Avukat, bu konularda müvekkillerine yol gösterir, danışmanlık verir. Bazı durumlarda, mirasçılar arasında anlaşmazlıklar olur. Asıl olan, bu sorunların taraflar arasında uzlaşarak giderilmesidir. Ancak; bazen mirasçıların anlaşması mümkün olmamaktadır. Mirasçılar veya hak sahipleri birbirlerine davalar açmak zorunda kalmaktadırlar. Miras avukatı bu gibi durumlarda müvekkillerinin haklarını korur, gerekli işleri ve işlemleri takip eder. Bu anlaşmazlık konuları, başlıca miras davaları çoğunlukla, muris muvazaası nedeniyle tapu iptal tescil davası, tenkis davası, mirasta denkleştirme davası, vasiyetnamenin açılması, vasiyetnamenin yorumlanması, vasiyetnamenin iptali davaları gibi mirasa ilişkin davalardır. Bu gibi durumlarda kişilerin iyi miras avukatına ihtiyacı vardır.

  Anayasamızın 36. maddesi: “herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir” şeklindedir. Kişiler bir avukat tutmak zorunda olmaksızın davalarını kendileri açabilir ve takip edebilir. Ancak; uygulamada miras davaları uzun sürmektedir. Yoğun bir bilgi birikimi ve tecrübe gerektirmektedir. Bu sebeple iyi bir miras avukatı kişilerin hak kaybına uğramaması için hayati önem taşımaktadır.

  Büromuzda; miras hukuku konusunda başlıca faaliyetler.

  Vasiyetname Düzenleme, Mirasçılık belgesi çıkartma (veraset ilamı)

  Vasiyetnamenin açılması işlemleri

  Vasiyetnamenin iptali davası

  Miras kalan malların ve terekenin araştırılması (tapular, taşınır ve taşınmaz mallar, bankalardaki paralar vb.)

  Miras paylaşma sözleşmeleri düzenlenmesi

  Miras kalan mallarla ilgili raporlar hazırlanması (kalan malların bedelinin tespiti, ekspertiz raporları düzenlenmesi)

  Mirasa konu taşınmazların intikali (mirasın taraflara geçmesi)

  Miras mallarının satılması ve bu konuda hukuki temsil ve danışmanlık

  Bankada kalan paraların çekilmesi

  Miras Vergilerinin ödenmesi

  Mirastan kaçırılan mallara ilişkin davalar

  Miras bırakanın sağlığında diğer mirasçılardan mal kaçırmak için mallarını başkalarına hileli satışlarla devretmesi durumunda davalar açılması (muris muvazaası ve tapu iptal tescil davaları)

  Saklı payları ihlal edilen mirasçılar için tenkis davaları

  Denkleştirme davaları.