Bir kişinin ölmesiyle şahsa bağlı hakları sona erer, fakat alacakları ve borçlarını içeren malvarlığı hakları sona ermez ve bu malvarlığının kimlere kalacağının belirlenmesi gerekir. Kişinin vefatından sonra geride kalan mirasçılarını belirleyen resmi belge, mirasçılık belgesidir. Mirasçılık belgesinde sadece bunu talep eden atanmış veya kanuni mirasçı değil tüm mirasçılar miras paylarıyla gösterilir. Mirasçılar kendileri veya avukatları aracılığıyla sulh hukuk mahkemeleri veya noterlere başvurarak mirasçılık sıfatını gösteren belge talep edebilirler. Ancak mirasçılar arasında Türk vatandaşı olmayan veya çifte vatandaş durumunda kişiler mevcutsa noterler mirasçılık belgesi veremez. Bu durumda sulh hukuk mahkemelerine başvurulması gerekir. Yetkili mahkeme açısından kanunda bir sınırlama bulunmamaktadır.

Yabancılık içeren mirasçılık belgesi taleplerinde sürecin daha hızlı işlemesi bakımından, murisin Türkiye’deki son ikametgâh adresi veya tereke mallarının bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yapılır. Mahkemeye tek bir mirasçının başvurması yeterlidir, tüm mirasçıların birlikte hareket etmesine gerek yoktur. Bu noktada bazen Türk nüfusuna kayıtlı olmayan eş ve çocukların Türkiye’de alınan mirasçılık belgelerinde görünmemesi sorunu ortaya çıkabilir. Bu kişilerin varlıklarını ve mirasçılık sıfatlarını doğum belgesi, evlenme belgesi, aile kütüğü çıktısı ve yaşam belgesi gibi resmi belgelerle ispatlamaları gerekir. Bazen de yurtdışında boşanan kişi, bunu Türk siciline tescil ettirmediğinden, Türkiye’de hala o kişiyle evliymiş gibi eski eşe de mirasçılık belgesinde miras payı verilmesi söz konusu olabilir. Bu durumun düzeltilmesi için diğer mirasçılarca eski eşe karşı tanıma tenfiz davası açılması ve kesinleştirilmesi şarttır.

Mirasçılık belgesini sadece yasal mirasçılar değil atanmış mirasçılar ve lehine vasiyet yapılan kimseler de talep edebilir. Bu durumda önce vasiyetnamenin mahkemece açtırılması gerekmektedir. Bu dava sonunda vasiyetnamenin açılmasına karar verilir ve mirasçı atanan veya lehine vasiyette bulunulan kişiye atanmış mirasçılık belgesi verilir. Ancak vasiyetnameye itiraz eden, iptal davası açan bir mirasçı veya vasiyet alacaklısı olabilir. Bu kişiler bir yıl içinde vasiyetnamenin iptali veya tenkis davası açmazsa itirazın etkisi kalkar ve atanmış mirasçıya mirasçılık belgesi verilir. Mirasçılık belgesi aksi ispat edilebilir bir delil niteliğinde olduğundan, geçersizliği her zaman ileri sürülebilir. Fakat bu kez belge sahibinin mirasçı olmadığını ispat yükü iddiada bulunan mirasçılar üzerindedir.

Bazı hallerde yurtdışında bırakılan bir vasiyetname olmasına rağmen, Türkiye’de bu vasiyetname yokmuşçasına mirasçılık belgesine başvuru yapılması söz konusu olmaktadır. Bu durumda yanlış verilecek mirasçılık belgesi ile taşınmazların intikali söz konusu olabilir. Bu açıdan vefat eden kişinin Türkiye’de terekesi olduğunda vasiyetnameleri Türkiye’de de açtırılmalı ya da yabancı mahkemenin vasiyetnamenin açılmasına dair kararlarının Türk Mahkemelerince tanınması için başvurulmalıdır.

Mirasçılık belgesinin ibrazı pek çok işlemin yapılmasında resmi mercilerce istenmektedir. Örneğin bir kişiden kalan taşınmazların intikali için Tapu Müdürlüğü veya bir alacağın tahsili için mahkemeye veya icra dairesine başvurulduğunda ya da parasının ve kıymetli evrakının bulunduğu bankadan bunların mirasçılara teslimi istemlerinde ve de Sosyal Güvenlik Kurumunun dul ve yetim maaşı bağlamasında mirasçılık belgesinin ibrazı mutlaka aranmaktadır.

  1. 28. Mayıs 2020

    Merhaba,
    Benim eşim vefat etti, Türkiye’de Yazlık-Ev onun üzerine Ikimizde Türk vatandaşıyız. Ben Türkiye veraset ilami için dilekçe yazdırmak istiyorum. Bu işlem için hangi belgeler gerekiyor ve maliyeti ne kadar tutar.
    Çok teşekür ederim
    Saygılarımla

Yorumunuzu bırakın:

*

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Sorularınız İçin Tıklayın

Bu sitede sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerez kullanılmaktadır. Çerez tercihlerinizi değiştirmek ve çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikasını inceleyeniz. Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda sitenin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız. Detaylı Bilgi

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close