ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYÛ) DAVASI

 

Bir veya birkaç paydaşın sahip oldukları taşınmazı geçerli şekilde paylaşma istemeleri ile paylaşma borcu doğunca, paylaşma rızaen yapılırsa mesele yoktur. Taraflar bu paylaşmayı taşınmazı kısımlara ayırarak veya satıp bedelini bölüşerek yapabilirler. Şayet bir veya birkaç paydaş paylaşmaya rıza göstermezse, paylaşmanın mahkeme eliyle yapılması için, paylaşmayı isteyen taraf dava açabilir. Buna ortaklığın giderilmesi veya eski adıyla izale-i şüyû davası denmektedir. İzale-i şuyû davasında temel amaç ortaklar arasında çıkan anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların mahkeme yolu ile çözülmesidir.

Sulh Hukuk Mahkemesinin görevine giren bir dava olmakla, hakim, bu davada malın aynen bölünmesi mümkün oldukça böyle paylaşma yapacak, aksi halde satıp bedelini paylaştıracaktır. Hakim, satarak bedelini paylaştırmaya karar verirse, bu satış yolu mutlaka açık artırma olmalıdır. Yoksa hakim pazarlık ile satışa karar veremez.

Hakimin yapacağı aynen paylaştırmada, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi halinde eksik değerdeki parçaya diğer paydaşlarca para eklenerek denkleştirme sağlanacaktır.

Malın, bir veya birkaç paydaşa özgülenmesi ise, ancak diğer paydaşların rızası ile mümkün olacaktır.

Yorumunuzu bırakın:

*

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.