MİRASTAN VAZGEÇME (FERAGAT)

Mirasından vazgeçen mirasçı, ileri doğacak miras hakkından, miras bırakan ile yapacağı bir sözleşme ile vazgeçer. Burada vazgeçilen ileride doğacak olan bir haktır. Bu sözleşme bizzat miras bırakan tarafından yapılmalıdır. Mirastan feragat sözleşmesi, ivazlı (karşılığında bir bedel alarak) veya ivazsız (bir bedel olmaksızın) yapılabilir.

Bir karşılığı olan (ivazlı) feragat sözleşmesinde, müstakbel mirasçı, ileride doğacak miras payı için miras bırakandan bir bedel alarak bu miras payından vazgeçer. İvazsız yani karşılıksız olan türde ise, her hangi bir bedel söz konusu olmaksızın miras payından vazgeçilir. Bu durumda ivazlı feragat halinde artık feragat eden mirasçının altsoyu da mirasçı olamayacaktır. Ancak ivazsız feragatte altsoyun mirasçılığı devam eder.

İleride doğacak miras payından feragat eden mirasçı, mirasçılık sıfatını kaybeder. Bir bedel karşılığında mirastan vazgeçen mirasçı, alacaklıların borcu mirastan karşılanamadığı takdirde, elde ettiği bu bedel oranında bu borçtan sorumlu olacaktır. Feragat belli bir kimse lehine yapılmışsa ancak o kişi mirasçılık sıfatını bir şekilde kaybetmişse, feragat sözleşmesi de geçersiz olur. Ancak belli bir kişi lehine feragat yapılmamışsa, en yakın ortak altsoy lehine yapılmış sayılır.

KategoriMiras Avukatı
Yorumunuzu bırakın:

*

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.