Limited Şirketler, ana sermayesi belirli olup, minimum tek kişi, maksimum 50 ortaklı olarak kurulabilen Limited şirketlerde ana sermaye 10,000 TL olması gerekmektedir. 

Limited şirketlerin kuruluş aşamaları, gerekli olan evraklar ile ilgili bilgilendirici bilgiler aşağıda sunulmuştur:

Limited Şirketi Kuruluş Süreci ve İşlemleri

Limited Şirketin kuruluşu üç ana başlık altında incelenebilir.

  1. Ana sözleşmenin hazırlanması, imzası ve onayı
  2. Kurucular beyanının imzalanması
  3. Tescil ve ilan

Şirket Ana Sözleşmelerinde Bulunması Gereken Bilgiler:

Limited Şirket kurarken yerine getirilmesi zorunlu hususlar ve kuruluş adımları:

Şirket sermayesi ortaklar tarafından şirket kurulduğu iki yıl içesinde şirket hesabına yatırılabilir.

Şirket ortaklarından en az birinin yönetim ve temsil hakkına sahip olan şirket müdürü olarak seçilmesi gereklidir.

LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ SORUMLULUKLARI:

Limited şirketlerde şirket ortaklarının asli borcu koymayı taahhüt ettikleri sermaye borcunu şirkete ifa etmeleridir. Ortak şirkete sermaye borcunu ödedikten sonra şirkete karşı bir sorumluluğu kalmamaktadır. Şirket alacaklıları şirketin borçlarından dolayı ortaklara başvuramazlar.

Ancak her ortak, limited şirketin ödenmeyen veya tahsil olanağı bulunmayan kamu borçlarından (devlet kurumlarına karşı borçlar, vergi borçları vs.) dolayı alacaklı kamu idaresine karşı, şirket ortaklığı oranında sorumludur.

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜ VE SORUMLULUKLARI:

Şirket içerisinde şirketi temsilen birden fazla müdür olabilmektedir. Ancak her halükarda en az bir ortağın şirket müdürü olması gerekmektedir. Limited şirketlerde müdürlerin kural olarak şirket ortağı olması zorunlu değildir. Şirket ortakları dışında kalan üçüncü kişiler de müdür olarak atanabilir. Ancak, söz konusu hükümde yer verilen “En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.” kuralı gereğince şirkette tek müdür bulunuyorsa bunun, birden fazla müdür varsa da bunlardan en az birinin şirket ortağı olması şarttır. Dolayısıyla, ortak olmayan bir kişinin, tek başına müdürlük görevine atanması ve bu görevi yerine getirmesi mümkün değildir.

Müdür kanunlardan veya şirket ana sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal etmesi halinde hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdiği zarardan dolayı sorumlu tutulur. Ayrıca müdürler limited şirketin ödenmeyen veya tahsil olanağı bulunmayan kamu borçlarından (devlet kurumlarına karşı borçlar, vergi borçları vs.) dolayı alacaklı kamu idaresine karşı da şirket ortaklarıyla birlikte ancak herhangi bir oran olmaksızın (borcun tamamından) sorumludur.

Şirket ortaklarının ve müdürlerin yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması ve Türk vatandaşı olması şart değildir.

Limited şirketlerde ortakların ve müdürlerin bir kısmının veya tamamının yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması zorunlu değildir. Yerleşim yeri Türkiye’de bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler de, limited şirketlerde müdür olarak atanabilecektir. Diğer taraftan TTK’da ortakların ve müdürün tabiiyeti hususunda, bir başka ifadeyle Türk vatandaşı olması gerektiği noktasında herhangi bir sınırlayıcı hüküm bulunmamaktadır. Bu bağlamda, Türk vatandaşları yanında yabancı uyruklular da limited şirket müdürü olabilecektir. Hatta birden fazla müdürün bulunması halinde bunların tamamının yabancılardan oluşması da mümkündür.

Bu sitede sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerez kullanılmaktadır. Çerez tercihlerinizi değiştirmek ve çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikasını inceleyeniz. Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda sitenin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız. Detaylı Bilgi

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close