İDDET MÜDDETİ – BEKLEME SÜRESİ VE KALDIRILMASI

 

Bir evlilik sona ermişse, kadın, evlenmenin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe tekrardan evlenemez. Bu kısıtlama sadece kadınlar açısından mevcuttur. Bu süre, soybağı karışıklıklarına önlemek amacıyla, azami gebelik süresi olan üçyüz gün göz önüne alınarak konulmuştur.

Üçyüz günlük süre, evliliğin kocanın ölüm tarihinden itibaren ya da boşanma veya evlenmenin iptali kararlarının kesinleşmesinden itibaren başlar. Kadın bu süre içerisinde doğum yaparsa, üçyüz günlük süre kendiliğinden sona erer.

Bu sürenin Mahkeme Kararı ile kaldırılması mümkündür. Eğer kadının gebe olmadığı anlaşılıyorsa ve Mahkemenin sevki ile hastane raporu ile tespit edilmişse, hakim, iddet müddetinin kaldırılmasına karar verir. Böylece kadın tekrardan bir başkası ile üçyüz gün geçmeksizin evlenebilir. Eğer kadın yine eski kocası ile evlenmek istiyorsa, hakim iddet müddetini kaldırmak zorundadır.

Yorumunuzu bırakın:

*

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.