EVLATLIK OLAN KİŞİNİN TÜRKİYE'DE MİRASÇILIK DURUMU

Mirasçılık aslen kan hısımlığından gelen bir vasıftır. Ancak kan hısmı olmayıp da mirasçı olabilen kişiler evlatlık ve onun altsoyudur.

Evlatlık ve altsoyu, evlat edinene kan hısmı yani onun gerçek evladıymış gibi mirasçı olurlar. Bu mirasçılık, gerçek evladın mirasçılığından farklı değildir. Yani evlatlık, miras bırakanın altsoyu ile aynı hak ve yetkilere sahip olur.

Evlatlığın mirasçılığı, Alman Hukukunun aksine, aynı zamanda kendi anne ve babasından da devam eder. Böylelikle hem evlat edinene hem de öz anne – babasına mirasçı olabilmektedir.

Evlatlık yalnızca kendisini evlat edinen kişinin mirasçısı olabilir. Onun eşinin veyahut başka bir akrabasının mirasçısı olamaz. Bu onu diğer kan hısımlığına dayanan mirasçılıktan ayıran bir özelliktir.

Evlatlığın, kendisini evlat edinenden önce vefat ettiğini varsayarsak da evlat edinen evlatlığın mirasçısı olamaz. Bu halde evlatlık tek taraflı mirasçılık getirir. Yani evlat edinen ve hısımları evlatlığa mirasçı olamayacaktır.

KategoriMiras Avukatı
Yorumunuzu bırakın:

*

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.