Bank Kapital, Egebank, Yaşarbank, Yurtbank, Ulusal Bank ve Sümer Bank Birleşik Sümerbank çatısı altında birleştirilmiştir. Egebank, Yurtbank Offshore uzantısı banklarda paraları batan mudiler artık doğrudan mahkemelere başvurarak paralarını faizi ile birlikte geri alabilmektedirler.
Bankacılık krizi esnasında banka garantisi altındaymış gibi gösterilerek Offshore hesaplara yönlendirilen mudilerin bugüne kadar hiçbir dava ya da takipte bulunmamış olmaları alacaklarının zamanaşımına uğradığı anlamına gelmemektedir. Çünkü Kıbrıs’ta kurulu Off Shore bankaların sadece birer paravan şirket olduğunun hukuki olarak kesinleşmesinden itibaren Türk yargısında alacağın istenmesi için önceden aranan Kıbrıs’ta mevcut Offshore banka hakkında Kıbrıs mahkemelerinde açılacak bir dava sonucu elde edilmesi beklenen aciz vesikası ön şartından içtihat kararıyla dönülmüştür. *Yargıtay 11.hukuk dairesi 2008/1360 E. 2009/13122 K. ve Yargıtay 11.Hukuk Dairesi 2012/812 E. 2012/4967 K. (içtihat)
 
Tavsiyemiz; Bank Kapital, Egebank Offshore, Yurtbank Offshore  paraları batan mudilerin gecikmeksizin yargı yoluna başvurarak dava açmalarıdır. 
KategoriOffshore
Yorumunuzu bırakın:

*

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.