Türk Hukukunda, evli çiftlerin boşanabilmesi için belli şartların oluşması gerekmektedir. Bunlardan en başta geleni ve en çok başvurulanı “Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması”dır. Bu şartın içerisinde de önemli bir yeri olan anlaşmalı boşanma prosedürü bulunmaktadır. Ancak bu halde de sırf anlaşmış olma, kendiliğinden boşanma sonucunu sağlamamakta, yine de her iki eşin anlaşarak boşanabilmesi için birtakım şartlar…