Bir evlilik sona ermişse, kadın, evlenmenin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe tekrardan evlenemez. Bu kısıtlama sadece kadınlar açısından mevcuttur. Bu süre, soybağı karışıklıklarına önlemek amacıyla, azami gebelik süresi olan üçyüz gün göz önüne alınarak konulmuştur. Üçyüz günlük süre, evliliğin kocanın ölüm tarihinden itibaren ya da boşanma veya evlenmenin iptali kararlarının kesinleşmesinden itibaren başlar. Kadın…