Yabancı uyruklu gerçek kişiler, karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, Türkiye’de işyeri veya konut olarak kullanmak için gayrimenkul satın alabilirler. Bunun yasal temelinde 2644 sayılı Tapu Kanununun 35.maddesi yer alır. Yasaya göre, bir yabancı kişinin Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesi için ilk şart, karşılıklılık şartıdır. Karşılıklılığın tespitinde hukuki ve fiili durum esas alınır. Yabancı kişinin ülkesine…

Emlak – Almak – Satmak (Özet) Emlak satışının resmi şekilde yapılması gerekir. Bunun anlamı, tarafların tapu memurunun önünde, resmi şekilde hazırlanan sözleşmeyi imzalamalarıdır. Karşı taraf tüzel kişi ise, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış yetki belgesi ve imza sirkülerinin bulunması gerekir. Tapu Müdürü, istemin bizzat hak sahibinden gelip gelmediğini belirledikten sonra ilgili memura işlemin yapılması için havale…