Kişilik hakkına hukuka aykırı tecavüz sonucu meydana gelen acı, elem ve ızdıraba maruz kalan kişi bu durumun giderilmesi için manevi tazminat talebinde bulunabilir. Hukuka aykırı bir saldırı sonucu duyulan acı, elem ve ızdırap manevi zarar olarak kabul edilir. Kanun ‘’kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini…

Yasal mirasçılar, mirasçı atananlar veya vasiyet alacaklıları, bu sıfatlarını gösteren resmi bir belgeyi talep etme hakkına sahiptir. İşte bu belge, mirasçılık belgesidir. Talep üzerine mahkeme, Mernis sisteminden teyit ederek ve gerekli hallerde miras bırakanın nüfus kayıtlarının bulunduğu nüfus idaresine yazı göndererek kayıtlarda mirasçısı görünen yakınların adlarını ve yakınlık bilgilerini istemekte ve gelen bu bilgilere göre…

Ticari istihdamını büyütmek ve yatırım amacı için Almanya’da yeni işyerleri açmak isteyen yurtiçi ve yurtdışı şirketler için düzenleme biçimleri olarak yan şirket, işyeri veya özerk bir şube kuruluşu imkânı vardır. §  Yan şirkette,mevcut olan ana şirket tarafından kurulan kanuni özerk şirket söz konusudur. Yan şirketin kuruluşu seçilen yasal formun şirketler hukukuna bağlıdır. Yabancı şirketler tarafından…

  Vize Başvurunuzun Reddedilmesi Halinde İtiraz Prosedürü Çoğu vatandaşımız kısa süreli tatil günlerini değerlendirmek için artık yurtdışına çıkmak istemekte ve bu nedenle vizeye ihtiyaç duymaktadır. Bunlardan bazılarının yurtdışında yaşayan akraba veya arkadaşları bulunmakta ve onların davetiyeleri ile vize başvurularını yapmaktadır. Bazıları da bu başvurularda sadece kendisi ile ilgili istenen sosyal ve ekonomik şartları gösteren belgeleri…

Yabancı uyruklu gerçek kişiler, karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, Türkiye’de işyeri veya konut olarak kullanmak için gayrimenkul satın alabilirler. Bunun yasal temelinde 2644 sayılı Tapu Kanununun 35.maddesi yer alır. Yasaya göre, bir yabancı kişinin Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesi için ilk şart, karşılıklılık şartıdır. Karşılıklılığın tespitinde hukuki ve fiili durum esas alınır. Yabancı kişinin ülkesine…

Almanya’da şirket kurmak, Türkiye’deki şirketinizin bir şubesini açmak ve faaliyetinizi Avrupa’ya yaymak mı istiyorsunuz? Şirketiniz için Alman devletinin verdiği teşvik imkanları konusunda bilgilenmek ister misiniz? Uzman ekibimiz ile yanınızdayız. Bu yazımızda sizlere Almanya’da bir limitet şirketin nasıl kurulduğunu genel hatlarıyla anlatmak istiyoruz. Almanya’da limitet şirket kurmak için, öncelikle yazılı bir şirket ana sözleşmesi oluşturulması gerekir….

VERASET İLAMI NEDİR? Miras bırakan kişinin yasal mirasçılarını ve paylarını gösteren mahkeme kararıdır. Veraset ilamı olmadan mirasın taksimi yapılamaz. YASAL MİRASÇILAR KİMLERDİR? Türk Miras Hukukunda; *eş, çocuklar, alt soy ve onların alt soyları, anne baba alt soyları, büyükanne büyükbabalar alt soyları, soy bağı kurulmuş evlilik dışı çocuklar, evlatlık ve alt soydur. Mirasçı bırakmaksızın ölen kişinin…

Emlak – Almak – Satmak (Özet) Emlak satışının resmi şekilde yapılması gerekir. Bunun anlamı, tarafların tapu memurunun önünde, resmi şekilde hazırlanan sözleşmeyi imzalamalarıdır. Karşı taraf tüzel kişi ise, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış yetki belgesi ve imza sirkülerinin bulunması gerekir. Tapu Müdürü, istemin bizzat hak sahibinden gelip gelmediğini belirledikten sonra ilgili memura işlemin yapılması için havale…

Anlaşmalı Boşanma Eşler en az bir yıldır evliyse ve nafaka, velayet ve evlilik mallarının paylaşımı konusunda protokol yapmayı kabul ediyorlarsa, tek celsede ve hızlı şekilde boşanabilirler. Çekişmeli Boşanma Eşlerden biri boşanmak istemiyorsa, tazminat talep ediliyorsa, nafaka konusunda anlaşma sağlanamıyorsa, boşanma davası çekişmeli olarak yürür ve uzun sürer. Çünkü bu konularda hâkimin karar vermesi gerekir. Özellikle…