Sözleşmeler Hukuku​​​​
Kira sözleşmesi, Kefalet Sözleşmesi, Satım Sözleşmesi, Eser Sözleşmesi, İş Sözleşmesi, Bağışlama Sözleşmesi, İnşaat Sözleşmesi, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve sair sözleşmelerin hazırlanması, Sözleşmesel uyuşmazlıkların çözümü.

Şirketler Hukuku
Ticari sözleşmelerin hazırlanması, Şirket ana sözleşmesi hazırlanması, Şirket kuruluşuyla ilgili belgelerin hazırlanması, Şirket tasfiye işlemlerinin yürütülmesi, Şirket adına resmi kurumlara gerekli başvuruların yapılması, Ticari görüşmeler ve uzlaşma, Bayilik ve Acentelik sözleşmeleri, Şube ve irtibat bürosu açılışı yapma.

Enerji Hukuku
Yenilenebilir Enerji, EPC Sözleşmeleri, 1 MW’ye kadar lisanssız elektrik üretim sürecinde danışmanlık, Enerji tesislerinin alımı ve satımı, Enerji şirketlerinin kuruluşu, Vergisel anlamda destek, Enerji şirket müdürleri ve çalışanlarının çalışma izinlerinin alınması.

Uluslararası Hukuk
Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, Yabancı dilde sözleşmeler hazırlama, Yabancı adına kamu kurum ve kuruluşlarında başvuru ve takip işlemlerinin icrası.

​Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul alım-satım ve kira sözleşmeleri, Elatmanın önlenmesi davası, Tapu İptal ve Tescil davaları, Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul edinmesi, Edinilmek istenen taşınmaza ilişkin resmi kurumlarda araştırma yapılması, Taşınmaz üzerinde irtifak ve rehin hakkı tesisi, Mimari projenin düzeltilmesi ve değiştirilmesi davaları, Teminat amacıyla taşınmaz devri sözleşmelerinin hazırlanması.

​Miras Hukuku
Mirasın tespiti, Vasiyetname ve Miras Sözleşmesi hazırlanması, Mirasçılık belgesi (Veraset ilamı) çıkarılması, Ortaklığın Giderilmesi ve Muhdesat Davaları, Miras Taksim Sözleşmesi, Mirasın İntikali.

Türkiye’de Tanıma Tenfiz Davaları

Türkiye’de ve yurtdışındaki Miras Davası ve İşlemleriniz

Offshore Dava ve İşlemleriniz